آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد


دارای گواهینامه تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد

کالیبراسیون جرم ،فشار، حجم ، ابعاد و نیرو

 ساعات کاری شرکت : شنبه تا چهارشنبه 8.30 الی 16.30    پنجشنبه 8.30 الی 12.30