آزمایشگاه جرم

 

 

 

 

 

 

 

 

تجهیزات قابل کالیبراسیون

 

·         وزنه های مرجع در کلاسهای مختلف

 

·         بچینگ

 

·         المندرف

 

·         سیستمهای پروباکسفیدر

 

·         ترازوهای آزمایشگاهی آنالوگ و دیجیتال

 

·         باسکولهای آنالوگ و دیجیتال

 

·         باسکول های آویز

 

·         ترازو و باسکول های صنعتی ثابت و سیار

·         انواع تجهیزات توزین به صورت نوار نقاله ای

·         وزنه های سنگین

·         تنظیم و تعیین کلاس وزنه ها

 
 

 

گستره کاری

                                                                  

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری

   
جرم
OIML - F1
1mg to 20 kg
وزنه
OIML - M1
20kg to 500 kg
OIML - M1
500kg to 5 ton
±0.05% RD
Up to 100 ton
وزنه های با جرم سنگین با استفاده از نیروسنج
Class I - II OIML
Up to 50kg
انواع ترازو
Class II-III-IIII OIML
50Kg to 5000kg
باسکول
Class III-IIII OIML
Up to 5000kg
سیستمهای توزین شن وماسه،سیمان وآب (بچینگ)
±0.01%
Up to 100%
المندرف