آزمایشگاه نیرو

 

 

**مجهزترین آزمایشگاه نیرو در سطح کشور**

 

 

تجهیزات قابل کالیبراسیون

 

 • دستگاه آزمایش برش مستقیم خاک

 • دستگاه تک محوری و سه محوری خاک

 • دستگاه کشش مواد

 • دینامومتر

 • رینگ های نیرو سنجی

 • تست کشش نخ

 • دستگاه تست سیم بکسل

 • دستگاه کشش افقی

 • انواع نیروسنج

 • جک بتن شکن

 • انواع دستگاه‌های تست کشش (تنسایل) یا استحکام سنج

 

 • لودتستها

 • دستگاه های مولد کشش و فشار

 • بالابر

 • انواع لودسل و نمایشگر فشاری و کششی

 • انواع جک مقاومت فشاری و خمشی بتن – سیمان و مصالح

 • اندازه گیری سرعت و جابه جایی دستگاه های تست کشش و فشار

 •  
 • انواع سختی سنج ها

 •  
 • اکستنسیومتر کورس کوتاه و بلند

 
 
 
 

گستره کاری

                                                                       

بهترین توان اندازه گیری

آزمایشگاه

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری   

  0.0015%RD

Up to 50 kgf

دستگاههای اعمال نیرو در حالت فشاری
(شامل انواع دستگاههای مقاومت فشاری
، خمشی ، جک های بتن شکن ، پلانجر و
دستگاههای تست خاک وبتن)

  0.005%RD

50kgf to 500 kgf

0.005%RD

 500kgf to 5 tf

0.02%RD

5tf to 100 tf

0.05%RD

100tf to 300 Tf

0.0015%RD

Up to 50 kgf

انواع دستگاههای اعمال نیرو در حالت کشش
(شامل انواع تنسایل و دستگاههای کشش
عمودی وافقی)

0.005%RD

50to 500 kgf

0.005%RD

500kgf to 5 tf

0.02%RD

5tf to 100 tf

0.0015%RD

Up to 50 kgf

انواع لودسل و نشاندهنده و سنسور
نیرو درحالت فشاری

0.005%RD

50to 500 kgf

0.005%RD

500kgf to 5 tf

0.02%RD

5tf to 100 tf

0.05%RD

100tf to 300 tf

0.0015%RD

Up to 50 kgf

انواع لودسل و نشاندهنده و سنسور نیرو
درحالت کششی

0.005%RD

50to 500 kgf

0.005%RD

500kgf to 5 tf

0.02%RD

5tf to 100 tf

0.05%RD

Up to 300 tf

انواع داینامومتر ورینگ نیرو

0.02%RD

Up to 50 tf

انواع لود تست ها

0.05%RD

Up to 100 tf

سیستمهای بالابر با استفاده از نیروسنج

0.005%RD

Up to 5 tf

نیروی اعمالی دستگاههای سختی سنجی

0.001mm

Up to 100 mm

اکستنسیومتردستگاه های اعمال نیرو
(طول کوتاه)

0.005mm

Up to 1200 mm

اکستنسیومتر دستگاه های اعمال نیرو
(طول بلند)

0.005mm/min

Up to 500 mm/min

سرعت دستگاههای نیروسنجی

0.01mm

Up to 600 mm

جابجایی دستگاههای نیروسنجی

0.0005N

Shore A , D

سختی سنج لاستیک و پلاستیک