آزمایشگاه فشار

تجهیزات قابل کالیبراسیون

انواع گیج های فشار و خلاء ، انواع تست گیج های فشار و خلاء ، ترنسمیتر فشار ، انواع سوئیچ فشار انواع نمایشگرهای دیجیتالی فشار، انواع فشار سنج و خلاء سنج های هیدرولیک و پنوماتیک، مکانیکی و دیجیتالی و ...

 

 

گستره کاری

 

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه ±

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری

0.05%

-0.85bar to 20 bar

  •  انواع خلاء سنج و فشارسنج

0.05%

1bar to 700 bar

  •  انواع فشارسنج های مکانیکی و

  • الکترومکانیکی - شیراطمینان