آزمایشگاه دما و رطوبت

 

 

تجهیزات قابل کالیبراسیون

 • انواع دماسنج های مایع درشیشه
 • انواع دماسنج های تابشی (لیزری)
 •  انواع دماسنج های عقربه ای
 • دستگاه  MFI
 •   انواع ترموکوپل
 • انواع کالیبراتورهای دما
 •  انواع ترمومتر
 • انواع رکوردر (ثبات) دما (مکانیکی و دیجیتالی)
 •  ترنسمیترهای دما
 • انواع گرم خانه (آزمایشگاهی و صنعتی)
 •  نشاندهنده های دمایی
 • انواع سرد خانه (آزمایشگاهی و صنعتی)
 • انواع دیتا لاگرهای دما و رطوبت
 • انواع سوئیچ دما (مکانیکی و دیجیتالی)
 • دماسنج و رطوبت سنج های محیطی
 • انواع کنترلرهای دما
 • انواع حسگرهای مقاومتی
 • انواع نمایشگرهای دیجیتالی دما
 • انواع محفظه دما و گزارش یکنواختی (Uniformity) و پایداری( (Stability مانند کوره ، آون ، انکوباتور ، انکوباتور یخچالدار، بن ماری، اتوکلاو
 
 
 
 

                                                          گستره کاری 

                                                                           

   

دما (تماسی)

بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه ±

گستره اندازه گیری

کمیت ، دستگاه اندازه گیری

0.02% +0.2ºC to 0.02% +1ºC

-100to 1700 ºC 

انواع نشاندهنده دما (ترموکوپل و مقاومتی)

0.1ºC

-25to 100 ºC

دماسنج (مقاومتی ، مایع درشیشه ،

پرشده ، دوفلزی)

0.2ºC

100to 350 ºC

0.1ºC

-25to 100 ºC

ترموکوپل ، ترنسمیتر، ترموستات

و ترموسوئیچ ، ترمیستور و ترنسدیوسر

0.2ºC

100to 350 ºC

0.5ºC

350to 650 ºC

1.2ºC

650to 1100 ºC

0.1ºC

-25to 100 ºC

محفظه های دمایی گرم خانه و سردخانه:

انواع (کوره/آون/انکوباتور/اتوکلاو/

بن ماری/ یخچال و فریزر و.... )

0.2ºC

100to 350 ºC

0.5ºC

350to 650 ºC

1.2ºC

650to 1100 ºC

 

 

 

 

 

دما (غیرتماسی)

0.2ºC

50to 500 ºC

انواع دماسنج های غیرتماسی

( لیزری و مادون قرمز)

1.5ºC

500to 1100 ºC

 

 

رطوبت

1.5%RH

Up to 95%RH

محفظه رطوبت

1.5%RH

10%RH to 95%RH

رطوبت سنج